THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC GIA LEHE 2024
THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC GIA LEHE 2024 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC Khoa Tiếng Anh - TMU chính thức gửi Thư mời viết bài HTKHQG LEHE 2024

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà giáo dục quan tâm & chia sẻ những vấn đề xoay quanh việc dạy & học ngoại ngữ ở bậc đại học, cùng hướng tới hội nhập quốc tế & sự phát triển bền vững, ổn định của nền giáo dục kỉ nguyên số.
⏰ Nộp báo cáo toàn văn ngày 26/02/2024
⏰ Thông báo kết quả bài viết ngày 11/03/2024
11/01/2024
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - KHOA TIẾNG ANH - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ KHOA HỌC - KHOA TIẾNG ANH - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC Hội nghị khoa học - Khoa Tiếng Anh, Học kì I năm học 2023-2024 24/12/2023