Giới thiệu

Khoa Tiếng Anh là một trong những khoa có bề dày lịch sử nhất tại trường Đại học Thương mại. Sự phát triển của Khoa song hành cùng sự phát triển của Nhà trường.
Khoa Tiếng Anh với tiền thân là Bộ môn Ngoại ngữ được hình thành từ những ngày đầu tiên thành lập trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo các học phần ngoại ngữ. Trong những năm đầu hoạt động, Bộ môn Ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên toàn trường ở các hệ đào tạo chính quy và phi chính quy. Những năm 1990, để đáp ứng nhu cầu xã hội, theo định hướng của nhà trường, đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã nỗ lực đào tạo chuyển đổi, bổ sung và chuyển sang giảng dạy tiếng Anh.
Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Thông tin việc làm

Xem tất cả

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Tiếng Anh Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: Email: