Quay trở lại danh sách

THÔNG BÁO V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong Trường Đại học Thương mại

09/09/2022 22:13

THÔNG BÁO V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  trong Trường Đại học Thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
          Số: 918/TB-ĐHTM

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

        Hà Nội, ngà29 tháng 7 năm 2022
  


 THÔNG BÁO
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
 trong Trường Đại học Thương mại


- Căn cứ nội dung công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần;
- Căn cứ tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hà Nội;
- Thực hiện Kế hoạch học tập và công tác của Trường Đại học Thương mại.
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh cúm A, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ… Ban Giám hiệu yêu cầu viên chức, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang theo khuyến cáo của ngành Y tế; Chủ động rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanhGiữ vệ sinh nơi ở, phòng làm việcphòng học, đảm bảo thông thoáng; Thường xuyên vệ sinh bề mặt các vật dụng như bàn ghế, tay nắm cửa, bàn phím,…
2. Tự đo nhiệt độ trước khi đến Trường, nếu có sốt >=37,50C hoặc có các biểu hiện ho, khó thở, mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, phát ban… liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị.
3. Nếu xác định ca bệnh Covid-19 (F0): Thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm, điều trị theo hướng dẫn của y tế nơi cư trú. Chủ động báo cho Trưởng đơn vị/Giáo viên giảng dạy và Trạm Y tế trường (số điện thoại 0948880665/0982914588). Sau thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm Âm tính do cơ sở y tế xác nhận hoặc do cán bộ y tế trường xác nhận (trực tiếp hoặc trực tuyến) thì trở lại làm việc, học tập trực tiếp.
Nếu xác định là người tiếp xúc gần ca bệnh (F1): Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh; hạn chế tiếp xúc gần với người khác; chủ động test Covid-19 ngay khi có các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, ớn lạnh…
4. Chủ động tiêm vacxin phòng Covid-19 theo thông báo của y tế nơi ở.
Viên chức, người lao động nếu có nhu cầu tiêm tại Phường Mai Dịch, yêu cầu điền thông tin theo mẫu sau, để Nhà trường gửi UBND Phường Mai Dịch lập kế hoạch tiêm:
https://docs.google.com/forms/d/1h5Dg-nvBT_yhLdjxxB6kcRzGsJH_qi5ftOEuEJpYLek/edit

5. Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện các thông báo của y tế nơi cư trú, của Nhà trường. Nếu cá nhân viên chức, người lao động và người học vi phạm những quy định về phòng, chống dịch bệnh sẽ tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường.
   Trưởng các đơn vị thuộc Trường thông báo đến viên chức, người lao động và người học (nếu có) thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Trạm Y tế hoặc Phòng Tổ chức nhân sự để kịp thời xử lý.

Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
BGH, CTHĐT (để chỉ đạo);                                                                                                     (Đã ký)            
Các đơn vị thuộc Trường (để thực hiện);                                                               
Lưu VT, Y tế, TCNS.                                                                                   

                                                                                                      

                                                            PGS, TS. Nguyễn Hoàng