Quay trở lại danh sách

Phòng Quản lý Sau đại học Trường Đại học Thương mại thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

09/09/2022 22:59

Phòng Quản lý Sau đại học Trường Đại học Thương mại thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Phòng Quản lý Sau đại học Trường Đại học Thương mại thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Phòng Quản lý Sau đại học Trường Đại học Thương mại thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Căn cứ Thông báo số 721/TB-ĐHTM ngày 6/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại.
 Phòng Quản lý Sau đại học thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại như sau:
1. Điều kiện đăng ký
 - Đang là sinh viên năm cuối của chương trình đào tạo đại học (đã hoàn thành ít nhất 75% tổng khối lượng tín chỉ trong CTĐT đại học);
- Đạt điểm trung bình tích lũy loại khá trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký học trước);
- Không thuộc diện bị cảnh cáo kết quả học tập hoặc kỉ luật.
2. Quy trình đăng ký và xét duyệt
2.1. Sinh viên nộp Phiếu đăng kí hoặc đăng ký online gửi Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Phòng Quản lý Sau đại học kèm theo Giấy xác nhận của Trường Đại học Thương mại;
2.2. Phòng Quản lý Sau đại học tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp kết quả trình Hội đồng tuyển sinh sau đại học;
2.3. Hội đồng tuyển sinh sau đại học họp xét công nhận sinh viên đủ điều kiện đăng kí học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
2.4. Phòng Quản lý sau đại học trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả xét sinh viên đủ điều kiện đăng kí học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
2.5. Phòng Quản lý Sau đại học thông báo kết quả đến sinh viên và cập nhật danh sách để theo dõi và quản lý.
3. Thời hạn đăng ký
Sinh viên có nguyện vọng nộp Phiếu đăng kí tại Phòng Quản lý Sau đại học (Phòng 101, Nhà T) trước ngày 30/9/2022.
Link điền thông tin đăng ký: tại đây
 Mẫu đơn đăng ký: tại đây
Mẫu Giấy xác nhận: tại đây
Mọi thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, Website hoặc Bảng tin Phòng Quản lý Sau đại học, hoặc liên hệ theo số máy Hotline/Zalo của Phòng Quản lý Sau đại học: 0901716333.
Phòng Quản lý Sau đại học.