Giới thiệu

Giới thiệu

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Tiếng Anh là một trong những khoa có bề dày lịch sử nhất tại trường Đại học Thương mại. Sự phát triển của Khoa song hành cùng sự phát triển của Nhà trường.
Khoa Tiếng Anh với tiền thân là Bộ môn Ngoại ngữ được hình thành từ những ngày đầu tiên thành lập trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo các học phần ngoại ngữ. Trong những năm đầu hoạt động, Bộ môn Ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên toàn trường ở các hệ đào tạo chính quy và phi chính quy. Những năm 1990, để đáp ứng nhu cầu xã hội, theo định hướng của nhà trường, đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã nỗ lực đào tạo chuyển đổi, bổ sung và chuyển sang giảng dạy tiếng Anh. Vượt qua các khó khăn của giai đoạn vừa học tập, vừa giảng dạy, thế hệ giảng viên của Bộ môn vẫn hoàn thành một khối lượng giờ giảng lớn với chất lượng giảng dạy được đảm bảo. Cùng lúc đó, hai ngôn ngữ mới là tiếng Pháp và tiếng Trung cũng được đưa vào giảng dạy tại trường, số lượng giờ giảng tăng cao, đội ngũ giáo viên cũng không ngừng được mở rộng. Năm 2005, Nhà trường quyết định tách Bộ môn Ngoại ngữ thành 3 Bộ môn nhỏ. Bộ môn Tiếng Pháp và Bộ môn Tiếng Trung chuyển sang sinh hoạt tại Khoa Đào tạo quốc tế, Bộ môn Tiếng Anh duy trì là một bộ môn độc lập trực thuộc trường, đảm nhiệm giảng dạy các học phần tiếng Anh cho sinh viên toàn trường, sinh viên hệ vừa học vừa làm, sinh viên hệ liên kết đào tạo quốc tế và học viên sau đại học.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đào tạo tiếng Anh và nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại ra quyết định 481/TM-TCHC ngày 28/6/2007 thành lập Khoa Tiếng Anh với nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, thuộc ngành Ngôn ngữ Anh với 3 bộ môn cấu thành là Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh, Bộ môn Thực hành tiếng Anh và Bộ môn Dịch tiếng Anh.
Trải qua 14 năm phát triển, Khoa đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tập thể Khoa nhiều lần đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cá nhân được được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Giấy khen của Hiệu trưởng và Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Với quy mô nhân sự lớn (57 cán bộ giảng viên), có bằng cấp chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy đại học (100% giảng viên có bằng thạc sỹ, 3 giảng viên có bằng tiến sỹ, 8 giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh, 17 giảng viên được công nhận bậc giảng viên chính, 30 giảng viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, 20 giảng viên có chứng chỉ chấm thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo), tuổi đời trung bình khá trẻ (35 tuổi); với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong giảng dạy và đam mê nghiên cứu, Khoa Tiếng Anh đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng và nâng cao vị thế của Nhà trường.

Xem thêm