Thông tin tuyển sinh

Thông báo Kế hoạch tổ chức học tập trung

15/02/2022
Thông báo kế hoạch tổ chức học tập trung sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.Thời gian tổ chức học tập trung:
- Từ ngày 21/02/2022: Gồm sinh viên LKQT năm 1 và năm 2; sinh viên đại học chính quy năm nhất (K57), năm bốn (K54); một số lớp cao học Khóa 27.
- Từ ngày 7/3/2022: Các đối tượng còn lạiChi tiết trong file đính kèm.
Đề nghị giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này nhằm góp phần vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho viên chức và người học toàn Trường, vừa đảm bảo thực hiện công tác giảng dạy/học tập đạt kết quả tốt.