Cơ cấu tổ chức
Khoa Tiếng Anh

Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Email:bomonlythuyettieng@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thủy Chung
Điện thoại:0915022026
Email: thuychungltt@gmail.com
Giảng viên
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thủy Chung
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0912024654
Email: huyennguyen170265@gmail.com
Giảng Viên Chính
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thanh Huyền
3 Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Điện thoại:0985791936
Email: hanhnguyenvcu@gmail.com
Giảng viên
Phó chủ tịch Công đoàn
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
4 Hoàng Thu Ba
Điện thoại:0912215290
Email: hoangthuba@gmail.com
Giảng Viên
Thạc Sỹ
Hoàng Thu Ba
5 Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại:0916595926
Email: th.hien77@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Thị Thu Hiền
Bộ Môn Thực hành Tiếng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Thị Vũ Hà
Điện thoại:01627319556
Email: vuhaken87@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hà Thị Vũ Hà
2 Hán Thị Bích Ngọc
Điện thoại:0902246808
Email: ngochan251@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hán Thị Bích Ngọc
3 Hoàng Thị Thúy
Điện thoại:0978849368
Email: hoangthuytht@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hoàng Thị Thúy
4 Hoàng Thị Anh Thơ
Điện thoại:0945334333
Email: thohoang78@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hoàng Thị Anh Thơ
5 Lương Thị Minh Phương
Điện thoại:092626070
Email: minhphuong0885@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Lương Thị Minh Phương
Bộ Môn Dịch Tiếng Anh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Lan Phương
Điện thoại:0989055988
Email: lanphuong_vcu@yahoo.com.vn
Trưởng Bộ môn
Phó Bí thư Chi bộ
Thạc sỹ ngôn ngữ
Nguyễn Thị Lan Phương
2 Phan Tú Lan
Điện thoại:0988666968
Email: tulan_phan@yahoo.com
Phó Trưởng Bộ môn
Thạc sỹ
Phan Tú Lan
3 Trần Huy Hợp
Điện thoại:0973725818
Email: huyhoptran@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân
Trần Huy Hợp
4 Đào Phương Mai
Điện thoại:0985360026
Email: dpmai78@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Đào Phương Mai
5 Nguyễn Bích Hồng
Điện thoại:0983091936
Email: hongnguyen.dhtm@gmail.com
Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn Khoa
Thạc sỹ
Nguyễn Bích Hồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây