Khoa Tiếng Anh
Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
  • Địa chỉ trụ sở: Phòng 119 - Tầng 1 - Nhà T

THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG ANH
 
1. Chức năng nhiệm vụ
Bộ môn Lý thuyết tiếng anh được thành lập năm 2007, là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Tiếng Anh trường Đại học Thương mại. Hiện nay, bộ môn Lý thuyết tiếng anh có 10 giảng viên, 9 giảng viên có trình độ thạc sỹ và 1 giảng viên là nghiên cứu sinh. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp các trường đại học sư phạm ngoại ngữ, hoàn thành chương trình khóa học lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Do đặc thù của môn ngoại ngữ các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng.
Bộ môn được phân công giảng dạy các học phần lý thuyết tiếng anh: ngữ âm-âm vị, ngữ pháp tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh nâng cao, nguyên lý giao tiếp tiếng Anh thương mại, ngữ nghĩa học, ngữ dụng học, tiếng Việt, Dẫn luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học đối chiếu cho Khoa chuyên ngành tiếng Anh, các học phần tiếng anh cơ bản: tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 cho sinh viên hệ Đại học chính quy của các chuyên ngành khác, tiếng Anh 1, 2, 3 và 4 cho các lớp chuyên ngành Marketing, Khoa Đào tạo Quốc Tế và học phần tiếng anh 2 cho hệ tại chức và liên thông.
Song song với công tác giảng dạy, Bộ môn rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên. Hằng năm, Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiêm túc và có chất lượng. Các đề tài tập trung vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.
Để đánh giá khách quan công tác giảng dạy, Bộ môn đã xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần; thường xuyên bổ sung đề thi mới; thực hiện phương án sử dụng nhiều đề thi để tránh các hiện tượng tiêu cực trong khi thi.
 
2.  Cơ cấu tổ chức nhân sự.

STT Họ và tên Chức vụ / nhiệm vụ đảm nhiệm Ghi chú
1 Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng Khoa  
2 Th.S Nguyễn Thị Thủy Chung Trưởng bộ môn – Phụ trách công tác
chuyên môn của bộ môn
 
3 Th.S Phạm Thùy Giang Phó Trưởng Bộ môn, Bí thư liên chi đoàn Khoa Tiếng Anh  
4 Th.S Hoàng Thu Ba Giảng viên  
5 Th.S Trần Thị Thu Hiền Giảng viên  
6 Th.S Nguyễn Thị Thúy Hạnh Chủ tịch công đoàn Bộ môn  
7 Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên  
8 Th.S Dương Thị Hồng Thắm Giảng viên  
9 Th.S Đỗ Thị Bích Đào Giảng viên  
10 Th.S Nguyễn Thị Phương Lý Giảng viên  
11 Th.S Lý Kiều Hạnh Thư ký khoa  
 
3. Giáo trình, tài liệu giảng dạy
* Bộ môn đã biên soạn một số tài liệu phục vụ việc dạy và học tiếng Anh:
- Tập bài giảng mẫu cho học phần Tiếng Việt
- Từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu “Tiếng anh 1”
- Từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu “Tiếng anh 2”
- Hướng dẫn làm thảo luận nhóm
- Bài tập theo các học phần Tiếng Anh cơ bản: tiếng anh 1 và tiếng anh 2
* Các giáo trình và tài liệu tham khảo chính
- Market Leader
- Head for Business
- Business Basic
4. Thông tin liên hệ
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lý Thuyết Tiếng Anh, Phòng 119, tầng 1, nhà T, Trường ĐHTM.
Email: bomonlythuyettieng@gmail.com
 
 


Nguyễn Thị Thủy Chung

Nguyễn Thị Thủy Chung

Giảng viên
26/01/1980

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng Viên Chính
01/01/1970

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Giảng viên
31/01/1980

Hoàng Thu Ba

Hoàng Thu Ba

Giảng Viên
31/03/1985

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên
07/07/1985

Dương Thị Hồng Thắm

Dương Thị Hồng Thắm

Giảng viên
03/11/1987

Nguyễn Thị Thanh Hà

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên
04/03/1987

Phạm Thùy Giang

Phạm Thùy Giang

Giảng viên
26/11/1981

Nguyễn Phương Lý

Nguyễn Phương Lý

Giảng viên
30/04/1974

Lý Kiều Hạnh

Lý Kiều Hạnh

Thư ký khoa
14/07/1983

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây