Khoa Tiếng Anh
Bộ Môn Dịch Tiếng Anh


THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN DỊCH TIẾNG ANH
1. Chức năng nhiệm vụ
Bộ môn Dịch Tiếng Anh được thành lập ngày 22/6/2007 cùng sự hình thành của Khoa Tiếng Anh, thực hiện 2 nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường.
Về mặt giảng dạy, Bộ môn giảng dạy cho 3 đối tượng chính: đại học chính quy, cử nhân thực hành liên kết quốc tế và đại học liên thông. Với hệ đào tạo đại học chính quy và liên thông chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Bộ môn đảm nhận các nhóm học phần biên – phiên dịch (gồm Lý thuyết dịch, Biên dịch, Biên dịch nâng cao, Phiên dịch, Phiên dịch nâng cao) và văn hoá (Văn hoá Anh, Văn hoá Mỹ, Giao thoa văn hoá, Thư tín thương mại); với các chuyên ngành còn lại của Nhà trường, Bộ môn giảng dạy học phần Tiếng Anh 4. Với hệ đào tạo cử nhân thực hành liên kết quốc tế, Bộ môn giảng dạy các học phần Tiếng Anh 1,  Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 cho chuyên ngành Tài chính – ngân hàng và các học phần tiếng Anh chuyên ngành theo yêu cầu của trường đối tác (gồm Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị, chuyên ngành Marketing, chuyên ngành Tài chính – ngân hàng và Tài chính – ngân hàng – bảo hiểm). Trong quá trình giảng dạy, giáo viên Bộ môn Dịch Tiếng Anh luôn hoàn thành đầy đủ và có chất lượng nhiệm vụ được giao. Trung bình 1 năm giáo viên Bộ môn giảng dạy 800 giờ cho các đối tượng khác nhau.
Về mặt nghiên cứu khoa học, các giáo viên Bộ môn đều hoàn thành chỉ tiêu khối lượng nghiên cứu hàng năm theo quy định của Nhà trường, đảm bảo chất lượng của các công trình khoa học. Cụ thể, trong 5 năm qua, tập thể giáo viên Bộ môn đã hoàn thành 10 đề tài Khoa học cấp trường, có nhiều bài báo khoa học được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia, tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Khoa, hội nghị thông tin khoa học cấp Bộ môn.
Bên cạnh đó, Bộ môn còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường như phiên dịch hội nghị - hội thảo, biên dịch tài liệu chuyên ngành, website của nhà trường.
2. Cơ cấu tổ chức nhân sự
Bộ môn Dịch Tiếng Anh hiện có 13 giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhiệt tình, có trách nhiệm.
Về mặt chuyên môn, 12 giáo viên Bộ môn có trình độ thạc sỹ về ngôn ngữ hoặc phương pháp giảng dạy, 1 giảng viên chính, 2 nghiên cứu sinh, 4 giáo viên có bằng 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh, các giáo viên đều có thâm niên công tác trên 5 năm. Trình độ chuyên môn vững và thâm niên giảng dạy cao là yếu tố quan trọng giúp mỗi giáo viên nói riêng và tập thể Bộ môn nói chung luôn hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy được giao. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ môn, sự cố gắng của bản thân, giáo viên Bộ môn luôn cố gắng trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, đổi mới và đa dạng phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Về tinh thần và trách nhiệm với công việc, các giáo viên Bộ môn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tâm huyết với nghề, góp phần tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao, đạt được sự tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa cũng như của sinh viên trong quá trình công tác.
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Nguyễn Thị Lan Phương Trưởng Bộ môn Thạc sỹ ngôn ngữ, cử nhân QTKD, NCS ngành ngôn ngữ
2 Phan Tú Lan Phó trưởng BM Thạc sỹ phương pháp giảng dạy, GVC
3 Nguyễn Bích Hồng Chủ tịch CĐ Khoa Thạc sỹ phương pháp giảng dạy, cử nhân QTKD
4 Trần Huy Hợp   Cử nhân ngôn ngữ
5 Vũ Thị Hạnh   Thạc sỹ phương pháp giảng dạy
6 Đào Phương Mai   Thạc sỹ phương pháp giảng dạy
7 Nguyễn Thị Xuân Phương   Thạc sỹ ngôn ngữ, MBA
8 Nguyễn Thùy Linh   Thạc sỹ ngôn ngữ
9 Vũ Thị Thanh Hoa   Thạc sỹ phương pháp giảng dạy
10 Phạm Thị Phương Liên   Thạc sỹ phương pháp giảng dạy
11 Lê Thị Phương Mai   Thạc sỹ phương pháp giảng dạy, NCS ngành Ngôn ngữ Anh
12 Nguyễn Thị Trà My   Thạc sỹ ngôn ngữ
13 Vũ Thị Thu Trang   Thạc sỹ phương pháp giảng dạy
 
3. Giáo trình và tài liệu giảng dạy
Do đặc thù của giảng dạy Tiếng Anh, phần lớn giáo trình Bộ môn Dịch giảng dạy là giáo trình xuất bản sẵn trên thị trường. Tuy nhiên để phù hợp với thời lượng và mục đích giảng dạy theo yêu cầu của Nhà trường, Bộ môn có sưu tầm, thu thập và điều chỉnh một số giáo trình thành tập bài giảng dùng chung phục vụ cho quá trình giảng dạy.
Các tài liệu giảng dạy của Bộ môn Dịch Tiếng Anh:
TT Tài liệu giảng dạy Đối tượng sử dụng Ghi chú
1 Theory of Translation and Interpreting CN Tiếng Anh thương mại Tập bài giảng
2 Translation Materials CN Tiếng Anh thương mại Tập bài giảng
3 Interpreting Materials CN Tiếng Anh thương mại Tập bài giảng
4 British Culture CN Tiếng Anh thương mại  
5 American Culture CN Tiếng Anh thương mại  
6 Business Correspondence CN Tiếng Anh thương mại Tập bài giảng
7 English 4 Các chuyên ngành khác Tập bài giảng
8 Market Leader (elementary) Cử nhân thực hành  
9 Market Leader (pre-intermediate) Cử nhân thực hành  
10 Head for Business Cử nhân thực hành  

4. Thông tin liên hệ
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Dịch Tiếng Anh, Phòng 123, tầng 1, nhà T, Trường ĐHTM.
Email: bomondichta@gmail.com
 
 


Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng Bộ môn
28/01/1978

Phan Tú Lan

Phan Tú Lan

Phó Trưởng Bộ môn
26/05/1970

Trần Huy Hợp

Trần Huy Hợp

Giảng viên
14/12/1957

Đào Phương Mai

Đào Phương Mai

Giảng viên
21/03/1978

Nguyễn Bích Hồng

Nguyễn Bích Hồng

Giảng viên
07/08/1981

Nguyễn Thị Xuân Phương

Nguyễn Thị Xuân Phương

Giảng viên
03/12/1984

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên
14/08/1984

Vũ Thị Hạnh

Vũ Thị Hạnh

Giảng viên
22/07/1977

Phạm Thị Phương Liên

Phạm Thị Phương Liên

Giảng viên
28/01/1983

Vũ Thị Thanh Hoa

Vũ Thị Thanh Hoa

Giảng viên
26/01/1983

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây