Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Thị Thu Hiền
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 07/07/1985           Nơi sinh: Nam Định
Ngày vào đảng 30/04/2016
Ngày vào tổ chức 15/10/2008
Địa chỉ email th.hien77@gmail.com
Điện thoại di động 0916595926
Tình trạng hôn nhân Đã có gia đình
Địa chỉ nhà riêng số nhà 11 - TT Cầu 7 - Ngách 21/59 - Ngõ 59 - Đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình II - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị Sơ cấp
SCIENTIFIC PROFILE
 
 1. PERSONAL INFORMATION
Full name: Tran Thi Thu Hien Gender: Female
Date of birth: 07/07/1985 Place of birth: Nam Dinh
Hometown: Truc Tuan, Truc Ninh, Nam Dinh Ethnics: Vietnamese
Highest academic degree: Master of Arts Granted in: 2011
Highest scientific title: Recognized in:
Position (currently or before retirement): Lecturer
Workplace (currently or before retirement): Linguistic Division-English Department
Home address/contact address: No 11, Collective Zone of Bridge 7th, Lane 59, Le Duc Tho street, My Dinh II precinct, Cau Giay district, Ha Noi.
Telephone number:  Office:                         Home:              Mobile: 0916595926
Fax: Email: th.hien77@gmail.com
     
 
II. EDUCATIONAL HISTORY
 1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
Major: English
Country of education:      Viet Nam                                  Year of graduation:2007
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation:
 
 1. Post-graduate level:
- Major of master degree: English                        Granted in: 2011
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
 
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
 1. Foreign languages:     1.  English             Level of proficiency: Advanced
                                                     2.  French                Level of proficiency: Pre intermediate
 
 1. EMPLOYMENT HISTORY
From / to Workplace Responsibilities
From 2008 to present Linguistic division – English Department – Thuong Mai University English lecturer
 
 1. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
 1. Published scientific works:
No. Titles Year of publication Journals
1 Using group work activity to enhance the positiveness and proactiveness of first year non-English major students in Vietnam University of Commerce 6/2010  
2 A study on Vietnamese-American cross cultural differences in non-verbal greetings 6/2011  
3 Enhancing the positiveness and proactiveness of first year non-English major students in Vietnam University of Commerce 3/2012 National Conference
                                             
Hanoi, 16th January 2017
Verified by Head of Department                                                             Signature
 
 
 
       Nguyen Thi Thuy Chung                                                            Tran Thi Thu Hien, MA
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1985 Nơi sinh: Nam Định
Quê quán: Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định Dân tộc:Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lý thuyết tiếng-Khoa tiếng Anh
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc Số nhà 11, TT Cầu 7, Ngách 21/59, ngõ 59, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:                             NR:                 DĐ:0916595926
Fax: Email: th.hien77@gmail.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo:      Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp:2007
Bằng đại học 2:                                                               Năm tốt nghiệp:
 
 1. Sau đại học
- Sau Đại học chuyên ngành: Tiếng Anh                        Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Sau Đại học chuyên ngành 2:                                          Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
 1. Ngoại ngữ:     1.  Tiếng Anh                           Mức độ sử dụng: Giảng dạy
                                2. Tiếng Pháp                            Mức độ sử dụng:
 
 
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
2008- nay Bộ môn Lý thuyết tiếng
Khoa Tiếng Anh-ĐHTM
Giảng viên tiếng Anh
 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao tính tích cực và chủ động của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tại trường Đại học Thương Mại 6/2009 – 6/2010 Trường Thành viên
2 Nghiên cứu về sự khác biệt trong văn hóa chào hỏi phi ngôn từ Anh – Mỹ 6/2010 – 6/2011 Trường Thành viên
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Tăng cường tính tích cực và chủ động của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trường Đại học Thương Mại 3/2012 Kỷ yếu hội thảo
                                           Hà Nội, ngày  10 tháng 02  năm 2017
Xác nhận của Trưởng bộ môn                                           Người khai ký tên
                                                                                         (Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Thủy Chung                                                ThS. Trần Thị Thu Hiền
 
 
 
 
Xác nhận của Trường
   HIỆU TRƯỞNG
 

 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây