Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thùy Giang
Chức danh chính Giảng viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó trưởng bộ môn
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 26/11/1981           Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ email giangmrchip@yahoo.com
Điện thoại di động 0915239909
Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
Địa chỉ nhà riêng Hà Đông, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
SCIENTIFIC PROFILE
 
 1. PERSONAL INFORMATION
Full name: Pham Thuy Giang Gender: Female
Date of birth: 07/07/1985 Place of birth: Ha Noi
Hometown: Ninh Giang, Ninh Giang, Hai Duong Ethnics: Vietnamese
Highest academic degree: Master of Arts Granted in: 2013
Highest scientific title: Recognized in:
Position (currently or before retirement): Lecturer
Workplace (currently or before retirement): Linguistics Division-English Department
Home address/contact address: No 22, Be Van Dan Street, Quang Trung District, Ha Noi
Telephone number:  Office:                         Home:              Mobile: 0915.239.909
Fax: Email: giangmrchip@yahoo.com
     
 
II. EDUCATIONAL HISTORY
1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
Major: English
Country of education: Viet Nam                                       Year of graduation:2003
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation:
 
2. Post-graduate level:
- Major of master degree: English                        Granted in: 2013
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
 
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
 
3. Foreign languages:        1.  English                  Level of proficiency: Advanced
                                                2.  Chinese                 Level of proficiency: Pre intermediate
 
 1. EMPLOYMENT HISTORY
From / to Workplace Responsibilities
From 2004 to present Linguistics division – English Department – ThuongMai University English lecturer
 
 1. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
Published scientific works:
No. Titles Year of publication Journals
1 A study on pronunciation errors of English major students at Vietnam Univeristy of Commerce and suggested solutions. 2010 R&D project
2 Corporate responsibilitites 2008 International Conference
3 Competition in higher education in Vietnam in the globalization context. 2011 International
Conference
4 Factors affecting online shopping behaviour in Vietnam   International
Conference
5 Cooperation in improving the quality of English teachers at universities in Vietnam  in the process of applying English language standards for university and college graduates. 2015 National Conference
                                            
 Hanoi, 16th January 2017
Verified by Head of Department                                                          Signature
                                                                                                    
 
 
 
Nguyen Thi Thuy Chung, M.A                                                             Pham Thuy Giang, M.A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Phạm Thùy Giang Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1981 Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hải Dương Dân tộc:Kinh
Học vị cao nhất: Năm, nước nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Lý thuyết tiếng-Khoa tiếng Anh
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 22, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:                             NR:                      DĐ:0915239909
Fax: Email:giangmrchip@yahoo.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia-HN
Ngành học: Ngôn ngữ và văn hóa Anh Mỹ- Hệ sư phạm
Nước đào tạo:      Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp:2003
Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:
 
 1. Sau đại học (đang học)
- Thạc sĩ chuyên ngành:    Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh                                            Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia-HN
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
 1. Ngoại ngữ:     1.  Tiếng Anh                            Mức độ sử dụng: Thành thạo
                               2. Tiếng Trung                            Mức độ sử dụng: Thành thạo
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
            2004-2017 Bộ môn Lý thuyết tiếng
Khoa Tiếng Anh-ĐHTM
Giảng dạy
 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu các lỗi phát âm và giải pháp nhằm nâng cao khả năng phát âm của sinh viên chuyên Anh trường Đại học Thương Mại. 2009-2010 Dự án R&D cấp trường Chủ nhiệm dự án
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 2008 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Các góc độ tiếp cận - Thực tiễn và giải pháp."
Tập 2: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nước và quốc tế."
2 Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp 2009 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia
3 Cạnh tranh trong giáo dục đại học tại Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa 2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh."
4 Factors affecting online shopping behaviour in Vietnam: Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm trực tuyến ở Việt Nam. 2014 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại."
5 Hợp tác trong bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng viên tiếng Anh trong lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng." 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Thực trạng chuẩn đầu ra cho sinh viên cao đẳng, đại học khu vực miền Bắc."
                                            Hà Nội, ngày   16  tháng 1  năm 2017
Xác nhận của Trưởng bộ môn                                           Người khai ký tên
                                                                                         (Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Thủy Chung                                                ThS. Phạm Thùy Giang
 
 
 
 
Xác nhận của Trường
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây