Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Chức danh chính Giảng viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó chủ tịch Công đoàn
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 31/01/1980           Nơi sinh: Nghệ An
Ngày vào đảng 27/05/2014
Ngày vào tổ chức 15/10/2008
Địa chỉ email hanhnguyenvcu@gmail.com
Điện thoại di động 0985791936
Tình trạng hôn nhân Kết hôn
Địa chỉ nhà riêng Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị Sơ cấp
SCIENTIFIC PROFILE
 
 
 1. PERSONAL INFORMATION
Full name: Nguyen Thi Thuy Hanh Gender: Female
Date of birth: 31/01/1980 Place of birth: Nghe An
Hometown: Ha Tinh Ethnics: Kinh
Highest academic degree: Master of Arts Granted in: 2008
Highest scientific title: Recognized in:
Position (currently or before retirement): Lecturer
Workplace (currently or before retirement): Linguistic Division-English Department
Home address/contact address: Room 203_B5 Building, My Dinh 1 Urban Area, Cau Dien Ward, South Tu Liem District, Ha noi
Telephone number:  Office:                         Home: 0462872436                Mobile:0985791936
Fax: Email: hanhnguyenvcu@gmail.com
     
 
II. EDUCATIONAL HISTORY
 1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: Vinh University, Nghe An
Major: English teaching
Country of education:      Viet Nam                               Year of graduation:1998
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation:
 
 1. Post-graduate level:
- Major of master degree: English Studies                        Granted in: 2008
Place of education: Hanoi University, Hanoi
- Second master degree: Business Administration            Granted in: 2013
Place of education: Thuongmai University, Hanoi
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
 1. Foreign languages:     1.  English                       Level of proficiency: Advanced
                                              2. Russian                          Level of proficiency: Pre intermediate
 
 
 1. EMPLOYMENT HISTORY
From / to Workplace Responsibilities
2002- 2008 Kim Lien High School, Nghe An English teacher
From 2008 to present Linguistic division – English Department – Thuong Mai University English lecturer
 
 1. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
 1. Scientific research projects (completed and in progress):
No. Project titles Year of commencement/
completion
Level (State, Ministry, University) Duties
1 Using group work activities to enhance the positiveness and proactiveness of first year non-English major students in Vietnam University of Commerce 2009-2010 University leader
2 A study on Vietnamese-American cross-cultural differences in non-verbal greetings 2012-2013 University        leader
 1. Published scientific works:
No. Titles Year of publication Journals
1 Human resource training toward social demands at Thuongmai University - Real situations and suggested solutions 2009 National conference
2 Improving teaching and learning English in the context of credit system through group work activities 2010 National conference
3 Enhancing the performance of tutors at Vietnam University of Commerce in the context of credit system 2013 National conference
4 Factors affecting online shopping behaviour in Vietnam 2014 International conference
5 Solutions to enhance exporting Vietnamese agricultural products to China in the context of integration 2016 International conference
                                                    Hanoi, 15th January 2017
Verified by Head of Department                                           Signature
                                                                                          
 
 
 
Nguyen Thi Thuy Chung M.A                                               Nguyen Thi Thuy Hanh M.A
 
 
 
 
Verified by the University
            RECTOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/1980 Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Hà Tĩnh Dân tộc:Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lý thuyết tiếng-Khoa tiếng Anh
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P203_B5 Khu đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:                             NR: 0462872436                DĐ:0985791936
Fax: Email: hanhnguyenvcu@gmail.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Vinh, Thành phố Vinh, Nghệ An
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo:      Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp:1998
Bằng đại học 2:                                                               Năm tốt nghiệp:
 
 1. Sau đại học
- Sau Đại học chuyên ngành: Tiếng Anh                        Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường ĐH Hà Nội, Hà Nội
- Sau Đại học chuyên ngành 2: Quản trị kinh doanh      Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH krems, IMC, Cộng hòa Áo
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
 1. Ngoại ngữ:     1.  Tiếng Anh                           Mức độ sử dụng: Giảng dạy
                                2. Tiếng Nga                              Mức độ sử dụng:
 
 
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
2002-2008 Trường THPT Kim Liên Giáo viên tiếng Anh
2008- nay Bộ môn Lý thuyết tiếng
Khoa Tiếng Anh-ĐHTM
Giảng viên tiếng Anh
 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp tăng cường tính tích cực, chủ động cho sinh viên năm thứ nhất trong các giờ học Tiếng Anh tại trường Đại học Thương Mại 2009-2010 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu giao văn hóa Việt - Mỹ về các cử chỉ chào hỏi phi ngôn từ 2012-2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Đại học Thương mại_ Thực trạng và giải pháp 2009 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
2 Tổ chức dạy học theo nhóm với các học phần Kỹ năng tiếng Anh ở trường Đại học Thương mại 2010 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
3 Nâng cao vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ 2013 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm hàng trực tuyến ở Việt Nam 2014 Hội thảo quốc tế
5 Một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập 2016 Hội thảo quốc tế
                                           Hà Nội, ngày  15  tháng 01  năm 2017
Xác nhận của Trưởng bộ môn                                           Người khai ký tên
                                                                                         (Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Thủy Chung                                                ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
 
 
 
 
Xác nhận của Trường
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây