Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thanh Hà
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 04/03/1987           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào tổ chức 01/10/2009
Địa chỉ email blueriver040387@gmail.com
Điện thoại di động 0986937893
Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
SCIENTIFIC PROFILE
 
  1. PERSONAL INFORMATION
Full name: Duong Thi Hong Tham Gender: Female
Date of birth: 3/11/1987 Place of birth: Ha Noi
Hometown: Hoa Binh, Thuong Tin, Ha Tay Ethnics: Kinh
Highest academic degree: Granted in:
Highest scientific title: Recognized in:
Position (currently or before retirement): Lecturer
Workplace (currently or before retirement): Linguistic Division-English Department
Home address/contact address: No.130, Tran Vy street, Mai Dich precinct, Cau Giay district, Ha Noi.
                                                                                    Mobile:0988621515
  Email: thamduong31@gmail.com
     
 
II. EDUCATIONAL HISTORY
  1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
Major: English
Country of education:      Viet Nam                                  Year of graduation:2009
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation:
 
  1. Post-graduate level:
- Major of master degree: English Granted in:
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
 
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
  1. Foreign languages:    1.  EnglishLevel of proficiency: Advanced
                                                2.French                     Level of proficiency: Pre intermediate
 
 
  1. EMPLOYMENT HISTORY
From / to Workplace Responsibilities
From 2011 to present Linguistic division – English Department – Thuong Mai University English lecturer
 
  1. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
  1. Published scientific works:
No. Titles Year of publication Journals
1 Real situation and suggested solutions to the innovation of testing and evaluation in training the major in  English in Commerce in Thuong Mai University under the credit system. 12/2012 National conference
2 Đề xuất một số giải pháp cho việc quản lý giảng tiếng Anh theo định hướng chuẩn đầu ra TOEIC tại trung tâm tiếng Anh SMARTLEARN thuộc khoa tiếng Anh, trường Đại học Thương mại. 12/2016 National conference
Hanoi, 15th January 2017
Verified by Head of Department                                                          Signature
    
 
 
    Nguyen Thi Thuy Chung, MA                                                  Duong Thị Hong Tham, MA

 
 
 
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây