Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Phương Lý
Chức danh chính Giảng viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó giám đốc trung tâm Smartlearn
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 30/04/1974           Nơi sinh: Bắc Giang
Ngày vào đảng 03/02/2002
Ngày vào tổ chức 01/10/2010
Địa chỉ email victoria.litc@gmail.com
Điện thoại di động 0989292829
Địa chỉ nhà riêng 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
SCIENTIFIC PROFILE
 
 1. PERSONAL INFORMATION
Full name: Nguyen Thi Phuong Ly Gender: Female
Date of birth: 30/04/1974 Place of birth: Bac Giang
Hometown: Kien An – Hai Phong Ethnics: Vietnamese
Highest academic degree: Master Granted in: 2008
Highest scientific title: Recognized in:
Position (currently or before retirement): Lecturer
Workplace (currently or before retirement): Linguistic Division-English Department
Home address/contact address: No.2711, block 27A3, Green Stars Building, Pham Van Dong street, Tu Liem District, Hanoi
                                                                                    Mobile:0989292829
  Email: victoria.litc@gmail.com
     
 
II. EDUCATIONAL HISTORY
 1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: Teacher’s Training College
Major: English
Country of education: Viet Nam                                     Year of graduation: 1991
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation: 1994
 1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: Ha noi University
Major: English
Country of education: Viet Nam                                     Year of graduation: 1996
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation: 1998
 
 1. Post-graduate level:
- Major of master degree: English                        Granted in: 2008
Place of education: Victoria University, Melbourne Australia
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
 1. Foreign languages:     1.  English             Level of proficiency: Advanced
                                                     2.  Chinese             Level of proficiency: Pre intermediate
 1. EMPLOYMENT HISTORY
From / to Workplace Responsibilities
From 2010 to 2015 Traing Department- Thuong Mai University Training and managing Official
From 2011 to present Linguistic division – English Department – Thuong Mai University English lecturer
 
 
 1. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
 1. Published scientific works:
No. Titles Year of publication Journals
1 Direct Spoken English Testing in a Real Challenge 11/2015 National Conference
3 Để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phát triển 6/2016 Kinh tế và Dự Báo
Số 12
3 The silk road and the 21 st century road 12/2016 International Conference
                                       
Hanoi, 16th January 2017
Verified by Head of Department                                                          Signature
                                                                                                   
 
 
Nguyen Thi Thuy Chung, MA                                                    Nguyen Thi Phương Ly, MA
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lý Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 30/04/1974 Nơi sinh: Bắc Giang
Quê quán: Kiến An – Hải Phòng Dân tộc:Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Lý thuyết tiếng-Khoa tiếng Anh
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc : Phòng 2711- Tòa 27A3- Khu chung cư Green Stars, số 234 đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:                             NR:               DĐ:0989292829
Fax: Email: Victoria.litc@gmail.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Cao Đẳng
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Cao Đẳng sư phạm Ngô Gia Tự - Hà Bắc
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo:      Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp:1994
Bằng đại học 2:                                                               Năm tốt nghiệp:
 1. Đại học
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc gia Hà nội
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo:      Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp:1998
Bằng đại học 2:                                                               Năm tốt nghiệp:
 1. Sau đại học
- Sau Đại học chuyên ngành: Tiếng Anh                        Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường ĐH Victoria - Úc
- Sau Đại học chuyên ngành 2:                                          Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
 1. Ngoại ngữ:     1.  Tiếng Anh                           Mức độ sử dụng: Giảng dạy
                                2. Tiếng Trung                          Mức độ sử dụng: Tốt
 
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
2010- 2015 Phòng đào tạo Chuyên viên
2015- nay Bộ môn Lý Thuyết tiếng- Khoa Tiếng Anh Giảng viên Tiếng Anh
 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
         
         
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Kiểm tra nói Tiếng anh là một thách thức thực tế 11/2015 Kỷ yếu hội thảo
2 Con đường tơ lụa và con đường tơ lụa thế kỷ XXI 12/2016 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
                                           Hà Nội, ngày  10 tháng 02  năm 2017
Xác nhận của Trưởng bộ môn                                           Người khai ký tên
                                                                                         (Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Thủy Chung                                                ThS. Nguyễn Thị Phương Lý
 
Xác nhận của Trường
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây