Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Dương Thị Hồng Thắm
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 03/11/1987           Nơi sinh: Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội
Ngày vào tổ chức 01/01/2011
Địa chỉ email thamduong31@gmail.com
Điện thoại di động 0988621515
Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
SCIENTIFIC PROFILE
 
 1. PERSONAL INFORMATION
Full name: Duong Thi Hong Tham Gender: Female
Date of birth: 3/11/1987 Place of birth: Ha Noi
Hometown: Hoa Binh, Thuong Tin, Ha Tay Ethnics: Kinh
Highest academic degree: Granted in:
Highest scientific title: Recognized in:
Position (currently or before retirement): Lecturer
Workplace (currently or before retirement): Linguistic Division-English Department
Home address/contact address: No.130, Tran Vy street, Mai Dich precinct, Cau Giay district, Ha Noi.
                                                                                    Mobile:0988621515
  Email: thamduong31@gmail.com
     
 
II. EDUCATIONAL HISTORY
 1. Graduate level:
Form of education: Full-time
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
Major: English
Country of education:      Viet Nam                                  Year of graduation:2009
Second bachelor degree:                                                 Year of graduation:
 
 1. Post-graduate level:
- Major of master degree: English Granted in:
Place of education: University of Languages and International Studies, Vietnam National University
 
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
 1. Foreign languages:    1.  EnglishLevel of proficiency: Advanced
                                                2.French                     Level of proficiency: Pre intermediate
 
 
 1. EMPLOYMENT HISTORY
From / to Workplace Responsibilities
From 2011 to present Linguistic division – English Department – Thuong Mai University English lecturer
 
 1. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
 1. Published scientific works:
No. Titles Year of publication Journals
1 Real situation and suggested solutions to the innovation of testing and evaluation in training the major in  English in Commerce in Thuong Mai University under the credit system. 12/2012 National conference
2 Đề xuất một số giải pháp cho việc quản lý giảng tiếng Anh theo định hướng chuẩn đầu ra TOEIC tại trung tâm tiếng Anh SMARTLEARN thuộc khoa tiếng Anh, trường Đại học Thương mại. 12/2016 National conference
Hanoi, 15th January 2017
Verified by Head of Department                                                          Signature
    
 
 
    Nguyen Thi Thuy Chung, MA                                                  Duong Thị Hong Tham, MA
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Dương Thị Hồng Thắm Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1987 Nơi sinh: Hà Tây
Quê quán: Hà Tây Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Năm, nước nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Giảng viên tập sự
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Lý thuyết tiếng – Khoa tiếng Anh
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 57, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:                       NR: 043 7640653                  DĐ: 098 862 1515
Fax: Email:thamduong31@gmail.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia – Hà Nội
Ngành học: Tiếng Anh Sư phạm
Nước đào tạo:   Việt Nam                                              Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                              Năm tốt nghiệp:
 1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                    Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
 1. Ngoại ngữ:     1. Tiếng Anh                             Mức độ sử dụng: Thành thạo
 2.Tiếng Pháp                             Mức độ sử dụng: Thành thạo
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
Từ 1/1/ 2011 Bộ môn Lý thuyết tiếng Khoa Tiếng Anh - ĐHTM Giảng dạy
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
         
         
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Real situation and suggested solutions to the innovation of testing and evaluation in training the major in  English in Commerce in Thuong Mai University under the credit system. 12/2012 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
2 Đề xuất một số giải pháp cho việc quản lý giảng tiếng Anh theo định hướng chuẩn đầu ra TOEIC tại trung tâm tiếng Anh SMARTLEARN thuộc khoa tiếng Anh, trường Đại học Thương mại. 12/2016 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
 
                                         
  Hà Nội, ngày  26  tháng 9 năm 2011
Xác nhận của Trưởng bộ môn                                               Người khai ký tên
                                                                                             (Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
 
 ThS. Nguyễn Thị Thủy Chung                                                  Cử nhân Dương Thị Hồng Thắm
 
Xác nhận của Trường
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây