Cơ cấu tổ chức
Khoa Tiếng Anh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Email:bomonlythuyettieng@gmail.com
1 Nguyễn Thị Thủy Chung
Điện thoại:0915022026
Email: thuychungltt@gmail.com
Giảng viên
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thủy Chung
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0912024654
Email: huyennguyen170265@gmail.com
Giảng Viên Chính
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thanh Huyền
3 Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Điện thoại:0985791936
Email: hanhnguyenvcu@gmail.com
Giảng viên
Phó chủ tịch Công đoàn
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
4 Hoàng Thu Ba
Điện thoại:0912215290
Email: hoangthuba@gmail.com
Giảng Viên
Thạc Sỹ
Hoàng Thu Ba
5 Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại:0916595926
Email: th.hien77@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Thị Thu Hiền
6 Dương Thị Hồng Thắm
Điện thoại:0988621515
Email: thamduong31@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Dương Thị Hồng Thắm
7 Nguyễn Thị Thanh Hà
Điện thoại:0986937893
Email: blueriver040387@gmail.com
Giảng viên
Thạc Sỹ
Nguyễn Thị Thanh Hà
8 Phạm Thùy Giang
Điện thoại:0915239909
Email: giangmrchip@yahoo.com
Giảng viên
Phó trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Phạm Thùy Giang
9 Nguyễn Phương Lý
Điện thoại:0989292829
Email: victoria.litc@gmail.com
Giảng viên
Phó giám đốc trung tâm Smartlearn
Thạc sỹ
Nguyễn Phương Lý
Bộ Môn Thực hành Tiếng
10 Hà Thị Vũ Hà
Điện thoại:01627319556
Email: vuhaken87@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hà Thị Vũ Hà
11 Hán Thị Bích Ngọc
Điện thoại:0902246808
Email: ngochan251@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hán Thị Bích Ngọc
12 Hoàng Thị Thúy
Điện thoại:0978849368
Email: hoangthuytht@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hoàng Thị Thúy
13 Hoàng Thị Anh Thơ
Điện thoại:0945334333
Email: thohoang78@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hoàng Thị Anh Thơ
14 Lương Thị Minh Phương
Điện thoại:092626070
Email: minhphuong0885@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Lương Thị Minh Phương
15 Nguyễn Khắc Nghĩa
Điện thoại:0936317068
Email: nghiank@gmail.com
Giảng viên
Tiến sĩ
Nguyễn Khắc Nghĩa
16 Phạm Thị Phượng
Điện thoại:0967862558
Email: phuongpt1204@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Phạm Thị Phượng
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Điện thoại:0983338985
Email: bichngoc8985@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Bích Ngọc
18 Phạm Thị Xuân Hà
Điện thoại:01998037777
Email: pxuanha@gmail.com
Giảng viên
Phó trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Phạm Thị Xuân Hà
19 Phạm Tố Loan
Điện thoại:0904623569
Email: phamtoloan84@yahoo.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Phạm Tố Loan
20 Tôn Đức Thảo
Điện thoại:0904273651
Email: tonducthao1958@gmail.com
Giảng viên
Phó trưởng khoa
Cử nhân
Tôn Đức Thảo
21 Trần Anh Thư
Điện thoại:0983.975.185
Email: anhthu251@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Anh Thư
22 Trần Lan Hương
Điện thoại:0961686663
Email: tranlanhuong17@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Lan Hương
23 Trần Thị Bích Lan
Điện thoại:0977. 853.488
Email: tranlanhai@yahoo.com
Giảng viên
Trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Trần Thị Bích Lan
24 Trần Trung Dũng
Điện thoại:0982223449
Email: alextran.vcu@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Trung Dũng
Bộ Môn Dịch Tiếng Anh
25 Nguyễn Thị Lan Phương
Điện thoại:0989055988
Email: lanphuong_vcu@yahoo.com.vn
Trưởng Bộ môn
Phó Bí thư Chi bộ
Thạc sỹ ngôn ngữ
Nguyễn Thị Lan Phương
26 Phan Tú Lan
Điện thoại:0988666968
Email: tulan_phan@yahoo.com
Phó Trưởng Bộ môn
Thạc sỹ
Phan Tú Lan
27 Trần Huy Hợp
Điện thoại:0973725818
Email: huyhoptran@gmail.com
Giảng viên
Cử nhân
Trần Huy Hợp
28 Đào Phương Mai
Điện thoại:0985360026
Email: dpmai78@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Đào Phương Mai
29 Nguyễn Bích Hồng
Điện thoại:0983091936
Email: hongnguyen.dhtm@gmail.com
Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn Khoa
Thạc sỹ
Nguyễn Bích Hồng
30 Nguyễn Thị Xuân Phương
Điện thoại:0904324374
Email: airline312@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Xuân Phương
31 Nguyễn Thùy Linh
Điện thoại:0936429043
Email: takeiteasyvn@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thùy Linh
32 Vũ Thị Hạnh
Điện thoại:0904305000
Email: hanh22777@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Thị Hạnh
33 Phạm Thị Phương Liên
Điện thoại:0914819940
Email: lienpham281@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Phạm Thị Phương Liên
34 Vũ Thị Thanh Hoa
Điện thoại:0963584238
Email: hoa2601.dhtm@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Thị Thanh Hoa
35 Nguyễn Thị Trà My
Điện thoại:0988838679
Email: mytra85@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Trà My
36 Lê Thị Phương Mai
Điện thoại:0983170006
Email: maipempem@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Lê Thị Phương Mai
37 Vũ Thị Thu Trang
Điện thoại:0987089602
Email: thutrang1602@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Thị Thu Trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây