TIN HOẠT ĐỘNG

Lế bế giảng K50, Khoa tiếng Anh

Thứ năm - 21/06/2018 14:42
V03A7762
V03A7762
Ngày 15/6/2018 lễ bế giảng Đại học chính quy Khóa 50 được tổ chức trang trọng tại H1 dành cho các tân Cử nhân Khoa tiếng Anh. Theo QĐ số 541/QĐ-ĐHTM-QLĐT vào ngày 25/5/2018, Khóa 50N có số lượng sinh viên tốt nghiệp là 228, tốt nghiệp loại giỏi có 8 sinh viên, xếp loại tốt nghiệp Khá có 200 sinh viên, số sinh viên xếp loại trung bình là 20. Tiêu biểu cho các phong trào học tập, rèn luyện của khóa 50 có 21 cá nhân đã được trường Đại học Thương mại khen thưởng toàn khóa học (theo Quyết định 574/QĐ-ĐHTM), trong đó:
+ Khen thưởng toàn diện: 2 sinh viên (Nguyễn Diệp Bảo Trâm – 50N7, Nguyễn Thị Thanh Huyền – 50N4)
+Khen thưởng học tập: 6 sinh viên
+ Khen thưởng công tác: 13 sinh viên (Trong đó có các em sinh viên tiêu biểu như Vũ Trần Duy Anh, 50N5; Nguyễn Bá Nghiệp 50N5, Nguyễn Thị Thanh Tâm – 50N3, Tô Thị Thương – 50N6)


 
, . : 60