CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng - Nhiệm vụ

Thứ năm - 10/06/2021 16:18
Chức năng & Nhiệm vụ
Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Khoa Tiếng Anh đảm nhiệm giảng dạy cho nhiều đối tượng người học khác nhau:
1. Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại – hệ chính quy;
2. Sinh viên các chuyên ngành kinh tế - thương mại trong toàn trường – hệ chính quy, đào tạo đặc thù và đào tạo chất lượng cao;
3. Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế.
Tổng số lượng học phần mà các Bộ môn trong khoa đảm nhiệm giảng dạy là 61 học phần.
Ngoài ra, Khoa còn chịu trách nhiệm tổ chức thi và công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên chính quy toàn trường, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các cao học viên và nghiên cứu sinh; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Nhà trường như biên dịch website, phiên dịch hội nghị - hội thảo khoa học.


CƠ CẤU TỔ CHỨC
Khoa Tiếng Anh là đơn vị trực thuộc trường được cấu thành từ 3 đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng– chịu trách nhiệm đào tạo các học phần căn bản về lý thuyết ngôn ngữ học; Bộ môn Thực hành tiếng– chịu trách nhiệm đào tạo các học phần kỹ năng nghe – nói – đọc – viết và Bộ môn Dịch – chịu trách nhiệm đào tạo các học phần biên – phiên dịch và văn hóa văn minh cho chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.
Các tổ chức trong Khoa gồm:

1. Chi bộ:

 • Bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Thị Lan Phương
 • Phó bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Thị Thủy Chung
 • Cấp ủy viên: ThS. Phạm Thị Xuân Hà
 • Tổng số đảng viên: 30
2. Hội đồng Khoa:
 • Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Thị Lan Phương
 • Ủy viên thư ký: TS. Nguyễn Thị Thủy Chung
 • Các ủy viên khác: ThS. Phạm Thùy Giang, ThS. Phạm Thị Xuân Hà, ThS. Nguyễn Bích Hồng, ThS. Trần Thị Bích Lan, PGS.TS. Phan Thị Thu Hoài.
3. Công đoàn Khoa:
 • Chủ tịch công đoàn: ThS. Nguyễn Bích Hồng
 • Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Trần Thị Thu Hiền
 • Ủy viên: ThS. Phạm Thị Phượng
 • Tổng số công đoàn viên: 57
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
 • Bí thư liên chi: ThS. Vũ Thị Thanh Hoa
 • Phó Bí thư liên chi: ThS. Dương Thị Hồng Thắm, ThS. Lương Minh Phương
 • Bí thư chi đoàn giáo viên: ThS. Phạm Thị Xuân Hà
 • Tổng số đoàn viên: 1000
Các đơn vị cấu thành:
1. Văn phòng Khoa:
 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Lan Phương
 • Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thủy Chung
 • Thư ký khoa: CN. Đoàn Trúc Quỳnh
 • Tổng số người: 03
2. Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh:
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thùy Giang
 • Tổng số giảng viên: 18
3. Bộ môn Thực hành tiếng Anh:
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thị Xuân Hà
 • Tổng số giảng viên: 22
4. Bộ môn Dịch tiếng Anh:
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Bích Hồng
 • Tổng số giảng viên: 17
, . : 60